การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีใดบ้าง?

  • กรณีไซส์ไม่พอดี สามารถส่งสินค้าคืนเพื่อเปลี่ยนไซส์ได้
  • กรณีไม่ถูกใจในสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่น หรือสามารถส่งของกลับเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน

 

รายละเอียดสำคัญ

  • สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
  • สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพเดิม โดยยังไม่ผ่านการสวมใส่ การซักรีด การเย็บซ่อม และยังไม่ตัดป้ายสินค้าออก
  • ในกรณีคืนสินค้า ท่านจะได้รับเงินคืนต่อเมื่อสินค้าได้ถูกส่งกลับมายังบริษัทแล้ว

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือสินค้า

  • ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้า พร้อมทั้งใบเสร็จสินค้า
  • ค่าใช้จ่ายจากการส่งคืนสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเอง
  • ทางบริษัทจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ / โอนเงินคืน ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับคืนสินค้า