เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน ช่วยตัดสินหน่อย ว่าใครถูก! ใครผิด! 

ซื้อเสื้อยืดซาซิโอ 5 ตัว ตัวละ 5 บาท  ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่?

จงเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด

ก. 40 บาท   ข. 35 บาท

ค. 25 บาท   ง. 15 บาท

 

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

 

นักเรียน: ตอบ ข้อ  ง. 15 บาท

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

ครูโอปอ: อะไรกัน! พวกเธอ...โจทย์ง่ายๆ แค่นี้ ยังตอบผิดอีก  

ครูคงให้พวกเธอขึ้น ป.4 ไม่ได้แล้วล่ะ

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

นักเรียน: ก็ถูกแล้วนี่หน่า...! โจทย์ก็บอกให้เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุด 

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

ครูโอปอ: มันจะถูกได้อย่างไร?

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

นักเรียน: ก็ซื้อเสื้อซาซิโอ 5 ตัว จ่าย 15 บาท ถูกที่สุดแล้ว ข้ออื่นๆ แพงกว่าทั้งนั้นเลยนะ 

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

ครูโอปอ: เออ...นั่นนะสิ! ใช่จริงด้วย....

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน

แล้วคุณคิดว่า ใครถูก! ใครผิด! กันแน่? 

เรื่องวุ่นๆ ระหว่างครู กับ นักเรียน